Scroll Top

Počasni konzul Vojislav Kovač ugostio delegaciju Zelene poslaničke grupe Skupštine Crne Gore

20240403_sprejem delegacije z Crne gore_nrovan_022_objava

Ljubljana, 3.april 2024.

Zelena poslanička grupa Skupštine Crne Gore, koja je formirana u februaru 2024., sa ciljem da razvija i radi na temama održivog razvoja, korišćenja energije, urbane mobilnosti i saobraćaja, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine i klime boravila je u radnoj posjeti Sloveniji od 1. do 3. aprila 2024. Za parlamentarnu desetočlanu delegaciju iz Podgorice koja je u Ljubljani, Šoštanju, Hrastniku, Bledu i Bohinju upoznata sa uspješnim pričama o održivim energetskim rješenjima je počasni konzul Crne Gore Vojislav Kovač pripremio radnu večeru u Ljubljani te upriličio susret delegacije sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem.

Autor fotografije: Nik Rovan.