Geografija

Crna Gora se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na balkanskom poluostrvu. Graniči se sa Hrvatskom na zapadu, Bosnom i Hercegovinon na sjeveru, Srbijom na istoku i Albanijom na jugu. Jadransko more je dijeli od Italije. Dužina kopnene granice je 614 km, a dužina morske 293,5 km.


Klima u Crnoj Gori je komplikovana, što je uslovljeno geografskom širinom, blizinom mora, reljefom i položajem planinskih masiva neposredno pored obale.
Postoji više klimatskih područja: jadransko-mediteransko na jugu, promjenljivo mediteransko u ravničarskom dijelu države (skadarski bazen i ravnica), umjereno kontinentalno u kotlinama i dolinama i oštro planinsko u planinskom dijelu države.

 • Prosječna temperatura: 27,4 °C (ljeti)
 • Najduža plaža: Velika plaža 13.000 m
 • Najdublji kanjon: rijeka Tara 1.300 m
 • Najveći zaliv: Boka Kotorska
 • Najveće jezero: Skadarsko jezero 369,7 km2 (Albaniji pripada 147,9 km2)
 • Najviši vrhovi: Bobotov Kuk (Durmitor) 2.522 m
 • Maja Rozit (Prokletije) 2.522 m
 • Nacionalni parkovi: Skadarsko jezero 40.000 ha
 • Durmitor 39.000 ha
 • Biogradska gora 5.400 ha
 • Lovćen 6.400 ha

Lokacije u Crnoj Gori koje UNESCO svrstava u svjetsku baštinu
• Durmitor
• Kotor