Scroll Top

Geografija

Crna Gora se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Graniči se sa Hrvatskom na zapadu, Bosnom i Hercegovinon na sjeveru, Srbijom na istoku i Albanijom na jugu. Jadransko more je dijeli od Italije. Dužina kopnene granice je 614 km, a dužina morske 293,5 km.

Klima u Crnoj Gori je kompleksna, što je uslovljeno geografskom širinom, blizinom mora, reljefom i položajem planinskih masiva neposredno pored obale.
Postoji više klimatskih područja: jadransko-mediteransko na jugu, promjenljivo mediteransko u ravničarskom dijelu države (skadarski bazen i ravnica), umjereno kontinentalno u kotlinama i dolinama i oštro planinsko u planinskom dijelu države.

  • Prosječna temperatura: 27,4 °C (ljeti)
  • Najduža plaža: Velika plaža 13.000 m
  • Najdublji kanjon: rijeka Tara 1.300 m
  • Najveći zaliv: Boka Kotorska
  • Najveće jezero: Skadarsko jezero 369,7 km2 (Albaniji pripada 147,9 km2)
  • Najviši vrhovi: Bobotov Kuk (Durmitor) 2.522 m i Maja Rozit (Prokletije) 2.522 m
  • Nacionalni parkovi: Skadarsko jezero 40.000 ha, Durmitor 39.000 ha, Biogradska gora 5.400 ha i Lovćen 6.400 ha

Lokacije u Crnoj Gori koje UNESCO svrstava u svjetsku baštinu:
• Durmitor
• Kotor